Saturday, August 18, 2007

Human Security Act - Ano ito?

Ano nga ba ang Human Security Act? Ito ay dating tinawag na Anti-Terrorism Bill. Inaprubahan ito ng Kamara at Senado noong Pebero 8 sa botong 16-2 pabor sa pagpasa ng batas na ito. Ang dalawang senador na di pumabor ay sina Jamby Madrigal at Mar Roxas. Pinirmahan ito ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Marso 6, 2007 at ipinanukala ito matapos ang eleksyon noong July 15, 2007. Sa pagpanukala nito marami ang tumutol tulad na lang ng simbahan at ang mga iba’t-ibang grupong na ipinagtatanggol ang karapatang pantao.

Hindi pa napipirmahan ang pagpapatupad ng batas, ang gobyerno ay nagpadala ng mga pulis at mga military sa mga probinsya. Ang pahayag ng Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay upang protektahan ang taong bayan ngunit hindi ito ang nangyari dahil maraming mga tao ang masaker, natortyur, assassinate at hindi naipagtanggol ang sariling karapatan.

Ang Human Security Act ay walang malinaw na deskripsyon. Ito daw ay “ Ang batas na pingangalagaan at proteksyonan ang mga tao laban sa terorismo.” Ngunit ang batas na ito ay hindi pinangangalagaan ang tao sapagkat ito ay lumalabag sa karapatang pantao at ang Bill of Rights ng Konstitusyon ng Pilipinas.ang depinisyon ng terorismo na nakasaad sa batas ay “ Ang terorismo ay isang akto na naghahasik at lumilikha ng kondisyonng malganap at kakaibang takot at pangamba sa populasyon upang pilitin ang gobyerno na bumigay sa isang kahilingang labag sa batas.” Ayon sa aming nakapanayam na si Mr.Vj, kahit sino na sa atin ay pwedeng matawag na ngayong terorista basta ikaw ay nagkapagdulot ng takot at panic sa mga tao. Kahit sa maliliit na bagay lamang. Tulad ng kung nasa jeep ka at bigla kang nabahing at may nagulat at inatake sa puso o kaya naman ay may nakita kang artista at napasigaw ka at nagulat ang mga tao pwede ka ng kasuhan yon ang sinasabi sa HSA. Hindi malinaw ang pagpaliwanag sa depinisyon ng terorismo. Ang makaksabi lamang sa atin ng tunay na depinisyon nito ay ang Malakanyang sa pamamgitan ni Department of Justice Secretary Raul Gonzales.

Isang pang argumento ay tungkol sa “Wiretapping Law “Ito ay lumalabag sa right to privacy ng isang tao. Ang huling pangyayari nito ay yung kay dating Pangulong Cory Aquino na ni wiretape siya sa kanyang tahanan. Lahat ng usapan niya ay nairekord. Sa batas na ito kahit kaninong usapan ay pwedeng pahimasukan at irekord ng mga awtoridad. Sa paggawa nito ang lahat ng kasali rin ay pinaghihinalaang terorista. Ang lahat ng pag-aari ng pinaghihinalaang terorista ay pwede suriin tulad ng deposito sa bangko, accounts at record. Ang extraordinary rendition ay ang payag na dalhin ang pinaghihinalaang terorista sa ibang bansa upang imbestigahan. Sa pagdala sa kanila sa ibang bansa kasama na rito ang hinding magandang pagtrato sa kanila.

Ayon sa pamahalaan, ang mga grupong NPA, CPP, NDF at MILF ay pwedeng matawag na “ kaaway ng estado ” o “ prenteng organisasyong komunista “ kasama rito ang mga legal na organisasyong pangmasa. Kahit sino ay pwede arestuhin at kulungin. Ayon kay Mr. Vj, ang mga mahuhuling tao at masasampahan ng kasong “terorismo” ay inaalisan ng karapatan na magkaroon ng due process.Ang isang taong pinaghihinalaang terorista ay ginagawan ng legal na detensyon lagpas sa 48 oras. Ang mga oras na ito ay sapat na sapat na upang tortyurin o patayin. Sila ay tinatanggalan din ng kaugnayan sa labas,inaalisan sila ng cellphone at kinukumpisa ang mga kayamanan. Nalalabag ang rito ang Sec 18 ,Article 7 na sinasabi na “ Sa panahon ng suspensyon ng prebilehiyo ng writ of habeas corpus, ang sinumang arestado o detenido ay dapat sampahan ng kaso sa loob ng tatlong araw, kund hindi dapat siya palayain.” Ngunit ito ay hindi nasusunod sa HSA. Sinasabi rin na kung nagkamali ng hinala sa isang taon babayaran ito ng 500,000 bawat araw niya sa detensyon kaya kung nagkamali sila ng hinuli pinapatay ang tao o kaya gumgawa ng paraan upang mapatunay siya ang may sala. Kaya ngayon ay maiingat na sila sa paghuli ng tao.

Ngayong panahon, marami ang napapabalitaan ang nawawala o kaya namamatay na mang-uulat. Ang mga taong mag-uulat na nawawala ay halos kritiko ng pamahalaang Arroyo. Ang HSA ay sinasabing gagamitin ng pamahalaan upang ipagpatuloy ang extrajudicial killings, at paglabag ng iba’t- ibang karapatang pantao.

Ang pamahalaan ay nakabuo ng isang grupo na mamahala sa pagpapatupad ng batas na ito. Tungkulin nila na asikasuhin ang pag-aaresto ng pinaghihinalaang terorista. Tinatawag itong Anti-Terrorism Council kinabibilangan ng anim na secretary na sina Executive Secretary Eduardo Ermita, Department of Justice Secretary Raul Gonzales, Security Adviser Norberto Gonzales, Defense Secretary Hermogenes Ebdane at Secretary ng Foreign Affairs na si Alberto Romulo. Sila ang nagsimula ng Oplan Laya 1 and 2, Proclamation 1017, Executive Order 464 at Calibrated Preemptive Response.

Ngayon na alam na natin ang HSA sa tingin niyo ba nakakabuti ito o hindi? Sa aking palagay ito ay hindi nakakabuti sa bansa sapagkat nawawalan na ng kalayaan ang mga tao at nalalabag na ang karapatan nila. Sinasabi na demokrasyang bansa tayo ngunit bakit ngayon parang ito ay isang paraan na palihim na paghahayag ng Martial Law. At sa aking palagay nakakabuti ito sa panig ng pamahalaan sapagkat nakukuha nila ang kapangyarihan upang pamunuan tayo at tanggalan ng karapatan. Pwede na nila gawin ang kanilang gusto gawin sapagkat sila ang may kapangyarihan. Sa pagpapatuloy ng batas na ito marami ang magagalit sa pamahalaan natin.

-mich i.

No comments: